Liên hệ Kinh doanh

Chăm sóc Khách hàng :

Nếu bạn có bất kì yêu cầu nào muốn gửi đến dịch vụ Chăm sóc Khách hàng, xin ghé thăm trang web Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin về game của chúng tôi. Nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình, bạn có thể điền đơn để liên hệ với nhân viên Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Gameloft Business Solutions:

We create tailored gaming solutions for carriers and manufacturers to strengthen their brands, all over the world, making the best gaming experience possible in any device. Find out more about our solutions for businesses and contact us here.