Điều kiện đăng ký

Điều kiện Đăng ký

 

Điều khoản và Điều kiện của "Câu lạc bộ Gameloft"

Các điều khoản và điều kiện đăng ký sau đây ("Điều khoản và Điều kiện") là các điều khoản thỏa thuận hợp pháp giữa bạn, một mặt, và Tập đoàn Gameloft (ở dưới đây được gọi là "Gameloft"), mặt khác. 

1/ Mục tiêu
"Câu lạc bộ Gameloft" là dịch vụ đăng ký hàng tháng sẽ tự động kích hoạt khi bạn xác nhận việc đăng ký của bạn trên Trang Di động Gameloft. 

2/ Các Điều kiện
Chỉ dành cho người đăng ký AT&T và Sprint của Mỹ. Bạn phải trên 18 tuổi và có sự cho phép của người trả hóa đơn để sử dụng dịch vụ này. 

3/ Mô tả Dịch vụ Đăng ký
Dịch vụ đăng ký này cho phép bạn tải xuống 2 trò chơi di động theo ca-ta-lô của Gameloft dành cho điện thoại của bạn chỉ với 6,99$ mỗi tháng. (+ phí kết nối WAP). Trong kỳ hạn đăng ký Câu lạc bộ Gameloft của bạn, bạn sẽ được hai credit trò chơi di động của Gameloft mỗi tháng. Một credit tương đương với một trò chơi di động của Gameloft. Để truy cập dịch vụ đăng ký và nhận trò chơi đi động đầu tiên của bạn, bạn phải nhấp vào "Đăng ký" trên Trang Di động Gameloft. Sau đó bạn sẽ thấy tin nhắn xác nhận, được tính tiền và có thể chọn trò chơi bạn muốn tải xuống theo ca-ta-lô của Gameloft và độ tương thích của máy. Trong lúc mua đăng ký, bạn phải đổi credit lấy trò chơi và tải xuống trò chơi trong vòng sáu tháng. Những credit chưa sử dụng sẽ tự động hết hạn sau 6 tháng và lúc đăng ký kết thúc, các credit trò chơi di động của Gameloft đã tích lũy sẽ bị hủy bỏ.


4/ Thời hạn
Đăng ký hàng tháng của bạn sẽ tự động gia hạn nếu bạn không hủy đăng ký. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào chỉ cần nhấp vào "Hủy đăng ký" trên Trang Di động Gameloft. Gameloft bảo lưu mọi quyền chấm dứt việc đăng ký theo ý công ty. Nếu dịch vụ đăng ký của bạn không hoạt động trong 24 tuần liên tiếp, đăng ký của bạn sẽ tự động bị hủy. Bạn sẽ nhận được tin SMS thông báo rằng đăng ký của bạn có thể bị hủy nếu bạn không tải xuống trò chơi di động nào của Gameloft trong 6 tháng liên tiếp.

 

5/ Làm sao để chọn không tham gia: Để chọn không tham gia dịch vụ SMS, xin hãy nhắn NGƯNG đến 84149 và bạn sẽ được hủy đăng ký dịch vụ nhắn tin SMS của chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ gửi bạn một tin SMS xác nhận rằng bạn đã hủy đăng ký và bạn sẽ không nhận thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa nếu bạn không đăng ký lại trên trang web của chúng tôi. 

6/ Làm sao để được trợ giúp hoặc hỗ trợ: Để được trợ giúp, xin hãy gửi email cho chúng tôi tại support@gameloft.com hoặc gọi số tổng đài miễn phí của chúng tôi: 1-800-910-3186. Từ điện thoại di động của bạn, bạn có thể yêu cầu thông tin liên lạc của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhắn TRỢ GIÚP vào 84149. 

7/ Thanh toán
Người đăng ký sẽ được tính tiền 6,99$ mỗi tháng trên hóa đơn điện thoại của mình. Người đăng ký sẽ được lập hóa đơn mỗi tuần vào ngày đăng ký lần đầu hoặc lần thanh toán thành công gần đây nhất. Gameloft sẽ tặng một tháng cho những người đăng ký mới. Người đăng ký sẽ không bị tính tiền trong tháng đăng ký đầu tiên. Người sử dụng không thể đăng ký Câu lạc bộ Gameloft nếu họ không có đủ tiền trong tài khoản của mình để gia hạn đăng ký của tháng sau.

8/ Dữ liệu cá nhân
Theo Đạo luật Dữ liệu Cá nhân của năm 1998, Người Sử dụng có quyền truy cập, chỉnh sửa và/hoặc phản đối đối với dữ liệu liên lạc về bản thân họ do Gameloft nắm giữ bằng cách viết yêu cầu gửi đến Gameloft Inc., 45 West 25th Street, 9th Floor, New York, NY 10010. 

9/ Sửa đổi
Gameloft bảo lưu mọi quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các phí liên quan đến dịch vụ đăng ký.


10/ Luật Điều chỉnh và Phạm vi Quyền hạn

Các Điều khoản và Điều kiện này được quản lý và giải thích tuân theo luật riêng của Tiểu bang New York. Do đó bạn không thể hủy bỏ thỏa thuận đối với cơ quan có thẩm quyền xét xử trực thuộc tòa án New York (tiểu bang và liên bang) bất kể thẩm quyền nơi bạn sinh sống.


11/ Toàn bộ đồng thuận
Các Điều khoản và Điều kiện này có quyền cao hơn bất kỳ hợp đồng hoặc điều kiện nào do Gameloft phát hành liên quan đến bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Để trợ giúp, xin hãy nhắn TRỢ GIÚP đến 84149. Để hủy đăng ký, xin hãy nhắn NGƯNG đến 84149. Có thể áp dụng cưới phí tin nhắn và dữ liệu