The Blacklist: Conspiracy

The Blacklist

Conspiracy

Bị cuốn vào rất nhiều cuộc điều tra. Điều tra hàng tá hiện trường phạm tội, một số được lấy cảm hứng từ các địa điểm trong phim. Phân tích những manh mối quan trọng qua các trò chơi nhỏ ngắn mà vui. Tra hỏi nghi phạm và nhân chứng. Ra quyết định quan trọng có tác động lớn đến các nhân vật và câu chuyện.

The Blacklist: Conspiracy