Rần rần chưa nào...

video-base

THỂ LỆ CHÍNH THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH RÚT THĂM TRÚNG THƯỞNG SONIC RUNNERS ADVENTURE

1. KHÔNG PHÍ ĐĂNG KÝ. KHÔNG CẦN MUA HÀNG HAY THANH TOÁN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỂ THAM DỰ HOẶC TRÚNG GIẢI. MUA HÀNG SẼ KHÔNG TĂNG XÁC SUẤT TRÚNG GIẢI.

2. THÔNG TIN CHUNG: CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG SONIC RUNNERS ADVENTURE ("Chương trình") bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng theo giờ GMT+1 vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 và kết thúc vào lúc 10 giờ sáng theo giờ GMT+1 vào ngày 21 tháng 12 năm 2017 ("Thời hạn Chương trình"). VÔ HIỆU LỰC NƠI BỊ CẤM HOẶC HẠN CHẾ BỞI PHÁP LUẬT.

3. NHÀ TÀI TRỢ: Chương trình này được tài trợ bởi Gameloft Inc. (“Nhà tài trợ”). Nhà tài trợ sẽ thực hiện Chương trình chủ yếu theo như mô tả trong Thể lệ Chính thức này. Tất cả bản quyền và nhãn hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Chương trình này không được tài trợ, xác nhận, quản lý, hoặc liên kết với Sega, Facebook hoặc Twitter.

4. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ: Chương trình chỉ dành cho thể nhân (i) từ 13 tuổi trở lên (tại thời điểm đăng ký) (và, nếu người đăng ký là vị thành niên theo luật tiểu bang nơi họ cư trú khi tham dự có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ), và (ii) đủ điều kiện để tham gia Chương trình như đã nêu trong Thể lệ Chính thức này. Cư dân thuộc các quyền tài phán sau đây không đủ điều kiện tham gia Chương trình: Quebec, Úc, Bỉ, Malaysia, Na Uy, Ý, Tây Ban Nha, Cuba, Iran, Syria, Bắc Triều Tiên, Braxin, Myanmar (trước đây là Miến Điện) và Sudan và bất kỳ quyền tài phán nào khác mà Chương trình bị cấm hoặc hạn chế bởi pháp luật hiện hành. Nhân viên của Nhà tài trợ, Sega và các công ty mẹ tương ứng; chi nhánh; công ty con; công ty quảng cáo, truyền thông, thực hiện hoặc phối hợp khác; cá nhân cung cấp dịch vụ cho Nhà tài trợ thông qua công ty thuê ngoài hoặc công ty tuyển dụng tạm thời trong Thời hạn Chương trình; và các thành viên gia đình có quan hệ trực tiếp với họ và những người sống trong cùng hộ gia đình của họ đều không đủ điều kiện tham gia Chương trình. Chương trình tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, và địa phương. Bằng việc tham gia Chương trình, người đăng ký đồng ý hoàn toàn và vô điều kiện với Thể lệ Chính thức và quyết định của Nhà tài trợ là quyết định cuối cùng và ràng buộc trong mọi vấn đề liên quan đến Chương trình. Điều kiện để trúng giải phụ thuộc vào việc tuân thủ và thực hiện đầy đủ các yêu cầu được đưa ra trong văn bản này.

5. CÁCH THỨC THAM DỰ: Trong Thời hạn Chương trình, truy cập trang web sau: http://www.gameloft.com/SonicRunnersAdventure/; nhập địa chỉ email của bạn vào trường đặc biệt dành riêng cho email; tích vào ô dấu tích để chấp nhận Điều khoản và Điều kiện của Nhà tài trợ và đọc Chính sách Quyền riêng tư của Nhà tài trợ và Thể lệ Chính thức này; cuối cùng bấm vào nút "Đăng ký" ("Nộp đăng ký"). Gửi địa chỉ email của bạn để nhận một phiếu đăng ký chương trình bốc thăm trúng thưởng. Bạn có thể tăng cơ hội trúng bằng cách chia sẻ trang web http://www.gameloft.com/SonicRunnersAdventure/ lên tài khoản Facebook và/hoặc Twitter của bạn. Nếu chưa có tài khoản Facebook hoặc Twitter, bạn có thể tạo tài khoản bằng cách làm theo các hướng dẫn trên Facebook.com hoặc Twitter.com. Tạo tài khoản hoàn toàn miễn phí.

Phiếu đăng ký khi đã nộp không thể bị xóa, sửa đổi hoặc hủy bỏ. Hình thức đăng ký duy nhất là những hình thức được nêu trong Thể lệ Chính thức này. Những hình thức đăng ký khác sẽ không được chấp nhận. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm đối với các phiếu đăng ký bị mất, thất lạc, không đọc được, bị cắt xén, không đầy đủ, không chính xác hoặc không gửi đi được, và các phiếu đăng ký như vậy sẽ bị xem là không hợp lệ. Phiếu đăng ký trở thành tài sản của Nhà tài trợ và sẽ không được trả lại. Cá nhân nào cố tình gửi nhiều phiếu đăng ký bằng cách sử dụng nhiều tài khoản hoặc phương cách khác có thể bị loại. Phiếu đăng ký được tạo bởi script, macro, rô-bốt, lập trình, hoặc bất kỳ phương thức tự động nào khác đều bị cấm và sẽ bị loại. Đồng hồ của máy chủ được chỉ định của Nhà tài trợ sẽ là đồng hồ chính thức của Chương trình. Để tránh nhầm lẫn, Nhà tài trợ có thể sẽ không gửi xác nhận phiếu đăng ký Chương trình cho người đăng ký. Như một điều kiện để tham gia Chương trình, mỗi người đăng ký đồng ý cho Nhà tài trợ nhận và chuyển tên, địa chỉ và các thông tin khác của họ cho bên thứ ba để quản lý Chương trình và tuân thủ các luật, quy định và quy tắc hiện hành.

Gửi phiếu đăng ký sẽ cấu thành sự đồng ý của người đăng ký (và sự cho phép người đăng ký dưới tuổi trưởng thành theo luật tiểu bang hoặc quốc gia nơi họ cư trú ("Vị thành niên") gửi phiếu đăng ký sẽ cấu thành sự đồng ý hoàn toàn và vô điều kiện của phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của người tham gia Vị thành niên) cho phép Nhà tài trợ, dưới mọi hình thức, được sử dụng và/hoặc chỉnh sửa hình ảnh, chân dung, giọng nói, biệt danh trong trò chơi, tên, tác phẩm sáng tạo, lối chơi và/hoặc ảnh của người đăng ký để phục vụ cho Chương trình.

6. RÚT THĂM VÀ THÔNG BÁO: Người trúng giải sẽ được chọn rút thăm ngẫu nhiên từ tất cả phiếu đăng ký hợp lệ đã nhận. Việc rút thăm sẽ được thực hiện vào hoặc khoảng ngày 23 tháng 12 năm 2017. Xác suất trúng giải tùy thuộc vào số lượng phiếu đăng ký nhận được. Sau mỗi lượt rút thăm chọn người trúng giải, trong vòng 48 tiếng, Nhà tài trợ sẽ thử liên hệ tối đa hai (2) lần với người trúng giải tiềm năng qua địa chỉ email được cung cấp. Nếu trong thời hạn 48 tiếng người trúng giải tiềm năng không thể liên hệ được thì người đó sẽ bị loại và người trúng giải dự bị sẽ được chọn từ số phiếu đăng ký hợp lệ còn lại đã nhận được, nếu thời gian cho phép (theo quyết định của Nhà tài trợ). Nếu thông báo của người trúng giải tiềm năng, thông tin giải thưởng bị hoàn trả hoặc giải thưởng không gửi được đến địa chỉ của người trúng giải hoặc bị từ chối bởi người trúng giải tiềm năng thì người trúng giải tiềm năng đó sẽ bị loại và người trúng giải tiềm năng dự bị có thể sẽ được chọn. Nhà tài trợ có quyền sửa đổi các quy trình thông báo liên quan đến việc lựa chọn bất kỳ người trúng giải tiềm năng dự bị nào khác, nếu có. Trong trường hợp có tranh chấp về danh tính của người đăng ký, mỗi phiếu đăng ký sẽ được tuyên bố thực hiện bởi chủ tài khoản hợp lệ của tài khoản truyền thông xã hội liên quan được sử dụng để tham gia Chương trình. Chủ tài khoản hợp lệ được định nghĩa là thể nhân được chỉ định cho tài khoản đó bởi nền tảng truyền thông xã hội liên quan. Với mỗi phiếu đăng ký trúng giải, người trúng giải có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng cho thấy người trúng giải là chủ tài khoản hợp lệ của tài khoản truyền thông xã hội liên kết với phiếu đăng ký trúng giải và nếu không thì hội đủ điều kiện tham gia Chương trình.

7. GIẢI THƯỞNG:

Giải Chính: Mười (10) người trúng Giải Chính, mỗi người sẽ nhận được Một (1) Gói gồm các hiện vật thật.\

Giá trị bán lẻ tương đối của Giải Chính là Một Trăm Hai Mươi Mốt Đô la Mỹ và Chín Mươi Chín xu (121,99$ US). Chuyển nhượng, quy ra tiền mặt hoặc các hình thức thay thế giải thưởng khác đều không được phép trừ trường hợp Nhà tài trợ có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, thay thế một giải thưởng hoặc một phần giải thưởng với giá trị tương đương hoặc lớn hơn. Thời gian trao thưởng là trong vòng 8 tuần. Nhà tài trợ sẽ không thay thế bất kỳ giải thưởng bị mất hoặc bị đánh cắp nào một khi nó đã về tay người trúng giải.

8. ĐIỀU KIỆN NHẬN GIẢI: Trừ trường hợp bị pháp luật cấm, người trúng giải tiềm năng (hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của người trúng giải nếu người trúng giải là vị thành niên theo luật tiểu bang nơi họ cư trú) có thể bị yêu cầu làm Cam kết Đủ Điều kiện, Miễn trừ Trách nhiệm và Đồng ý Công khai ("Cam kết/Miễn trừ") để nhận giải thưởng của mình. Người trúng giải tiềm năng cũng có thể được yêu cầu cung cấp cho Nhà tài trợ tên người chơi, ID Thực, ID Người dùng, mã bạn bè của họ và/hoặc nền tảng mà họ sử dụng để nhận thưởng. Nếu người đăng ký không đủ điều kiện, hoặc nếu người đăng ký không tuân thủ các Thể lệ Chính thức này, tùy theo xác minh và quyết định của Nhà tài trợ, người trúng giải tiềm năng sẽ bị loại và một người trúng giải tiềm năng dự bị sẽ được chọn. Người đăng ký từ bỏ quyền đòi hỏi bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc trúng giải và mọi chi phí trong quá trình xác minh và nhận giải thưởng nói trên và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh từ việc nhận giải thưởng hoặc tìm cách để nhận giải thưởng nói trên. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm cho các cuộc gọi hoặc email gian lận đến người đăng ký không phải do Nhà tài trợ thực hiện. Tất cả phiếu đăng ký phải được xác minh trước khi trao giải. Tình trạng hợp lệ, tuổi tác và yêu cầu nhận thưởng của người trúng giải cũng phải được xác minh trước khi trao giải thưởng.

9. THUẾ: Tất cả các khoản thuế của liên bang, tiểu bang, tỉnh và địa phương và các nghĩa vụ thuế khác (kể cả thuế thu nhập), nếu có, và chi phí hoặc phí phát sinh khác không được quy định trong thể lệ này thuộc trách nhiệm duy nhất của người trúng giải. Người trúng giải sẽ được cấp Mẫu IRS 1099 cho giá thị trường của giải thưởng.

10. MIỄN TRÁCH NHIỆM: Bằng việc tham gia Chương trình, người đăng ký đồng ý miễn trừ, bảo đảm, bảo vệ và giữ cho Nhà tài trợ, và công ty mẹ, chi nhánh, công ty con, giám đốc, cán bộ, nhân viên, và đại lý tương ứng của của Nhà tài trợ, bao gồm công ty quảng cáo, và công ty nhượng quyền, và các tổ chức/thực thể khác liên quan đến Chương trình, cũng như Sega, Facebook và Twitter (gọi chung là "Bên miễn trách nhiệm") vô hại trước mỗi và mọi khiếu nại, tổn thương, thiệt hại, chi phí, hoặc tổn thất về người hoặc tài sản và/hoặc các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc tham gia Chương trình hoặc việc chấp nhận hoặc sử dụng giải thưởng hoặc một phần giải thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn (i) bất kỳ điều kiện nào gây ra bởi các sự kiện ngoài sự kiểm soát của Bên miễn trách nhiệm có thể khiến Chương trình bị gián đoạn hoặc bị hỏng; (ii) bất kỳ tổn thương, tổn thất, hoặc thiệt hại (bù đắp, trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, hoặc khác) phát sinh liên quan đến hoặc là kết quả của bất kỳ giải thưởng, việc chấp nhận, sở hữu, hoặc sử dụng bất kỳ giải thưởng, hoặc từ việc tham gia Chương trình; và (iii) bất kỳ sai sót in ấn hoặc lỗi đánh máy trong bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến Chương trình.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: Bên miễn trách nhiệm không chịu trách nhiệm đối với (i) các phiếu đăng ký, phản hồi, hoặc thư tín chậm trễ, mất, trì hoãn, hư hỏng, không đầy đủ, không đọc được, gửi nhầm hoặc không thể gửi được, bất kể là qua thư điện tử hoặc thư bưu điện hoặc hình thức khác; (ii) tài liệu đăng ký bị trộm cắp, tiêu hủy, truy cập trái phép hoặc bị thay đổi; hoặc (iii) điện thoại, điện, mạng, máy tính, phần cứng, chương trình phần mềm, hoặc việc truyền tải bị sự cố, hỏng hóc hoặc trục trặc. Giải thưởng được trao "nguyên trạng" mà không có bất kỳ bảo đảm, tường minh hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm nào về khả năng tiêu thụ hàng hóa hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trừ trường hợp bị cấm, bằng việc tham gia Chương trình và nộp phiếu đăng ký, mỗi người đăng ký đồng ý rằng: (i) tất cả tranh chấp, khiếu nại và nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến giải thưởng được trao, quyết định người trúng giải, hoặc bất kỳ vấn đề khác liên quan đến Chương trình không thể giải quyết được giữa người đăng ký và bất kỳ Bên miễn trách nhiệm nào sẽ được giải quyết theo cá nhân riêng lẻ, mà không liên đới đến các bên còn lại; và (ii) tất cả khiếu nại, phán quyết và bồi thường sẽ được giới hạn trong chi phí phát sinh thực tế, bao gồm các chi phí liên quan đến việc tham gia Chương trình, nhưng không phải phí luật sư. Dù có bất cứ điều gì trái với điều này, trong mọi trường hợp, người đăng ký không được thử hoặc được quyền huỷ bỏ, can thiệp hoặc sai khiến hoặc kìm hãm sự sản xuất, phân phối, trưng bày, hoạt động hoặc hình thức khai thác khác các tài sản hoặc sản xuất của Nhà tài trợ, Chương trình, trang web, nội dung, tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu khác được sử dụng, hiển thị hoặc phát hành liên quan đến Chương trình, hoặc bất kỳ hành động nộp hoặc đăng ký, và các quyền lợi và biện pháp khắc phục của người đăng ký đó trong các trường hợp như vậy sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt quyền thu hồi tiền thiệt hại, nếu có, trong kiện tụng. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BÊN MIỄN TRÁCH NHIỆM SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, ĐIỂN HÌNH, CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM CẢ TỔN THẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, KINH DOANH HOẶC LỢI NHUẬN) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH, BẤT KỂ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐÓ CÓ PHÁT SINH TỪ KHIẾU NẠI DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, VI PHẠM (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC KHÁC, VÀ BẤT KỂ BÊN ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ NGUY CƠ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ HAY CHƯA. MỘT SỐ QUYỀN TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, DO ĐÓ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ.

12. ĐỒNG Ý CÔNG KHAI: Trừ trường hợp bị cấm, việc tham gia vào Chương trình của người đăng ký sẽ cấu thành sự đồng ý của người đăng ký cho phép Bên miễn trách nhiệm sử dụng vĩnh viễn, toàn cầu, miễn phí bản quyền tên tuổi, hình ảnh, và/hoặc hiện thân, thông tin tiểu sử, phiếu đăng ký và phát ngôn của người đăng ký cho mục đích quảng cáo và truyền thông, bao gồm nhưng không giới hạn, việc đưa các thông tin trên vào nền tảng và các trang truyền thông xã hội của Nhà tài trợ, trong email gửi hàng loạt và các phương tiện truyền thông khác do Nhà tài trợ lựa chọn mà không bồi thường hoặc bồi thường bổ sung.

13. ĐIỀU KIỆN CHUNG: Bằng việc tham gia Chương trình, mỗi người đăng ký thừa nhận rằng mình đã đọc Thể lệ Chính thức này và đồng ý chịu sự ràng buộc của những Thể lệ này và các quyết định của Nhà tài trợ, được xem là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các vấn đề liên quan đến Chương trình. Việc không tuân thủ các Thể lệ Chính thức này có thể dẫn đến việc bị loại và tất cả các phiếu đăng ký liên quan sẽ bị hủy. Tất cả các phiếu đăng ký, nếu có, sẽ trở thành tài sản của Nhà tài trợ và không một phiếu nào được công nhận hay trả lại. Nhà tài trợ có quyền, theo quyết định riêng của mình và không có trách nhiệm pháp lý đối với người đăng ký, huỷ bỏ, sửa đổi hoặc tạm ngừng Chương trình toàn bộ hoặc một phần, trong trường hợp gian lận, khó khăn kỹ thuật hoặc khác, hoặc nếu tính toàn vẹn của Chương trình bị tổn hại . Nhà tài trợ có quyền loại bất kỳ người đăng ký hoặc người trúng giải nào, theo xác minh và quyết định của Nhà tài trợ và không có trách nhiệm pháp lý đối với người đăng ký hoặc người trúng giải. Chương trình tuân theo các Thể lệ Chính thức này và tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, tỉnh và địa phương. Chương trình vô hiệu lực nơi bị cấm hoặc bị hạn chế bởi luật pháp. Mọi tranh chấp, vấn đề và/hoặc câu hỏi liên quan đến Chương trình, bao gồm quyền và nghĩa vụ của người đăng ký và Nhà tài trợ liên quan đến Chương trình, hoặc việc xây dựng, hiệu lực, diễn dịch và thi hành Thể lệ Chính thức này sẽ được chi phối và tuân theo luật pháp Tiểu bang California và vô hiệu hóa bất kỳ lựa chọn pháp luật hoặc mâu thuẫn pháp luật (cho dù là của Tiểu bang California hay bất kỳ thẩm quyền nào khác) nào có thể dẫn đến việc áp dụng luật pháp thuộc thẩm quyền khác không phải của Tiểu bang California. Bất kỳ hành động pháp lý, kiện tụng hoặc thủ tục tố tụng liên quan đến Chương trình (cho dù liên quan đến vi phạm hợp đồng, hành động vi phạm hoặc khác) sẽ được đệ trình duy nhất lên các tòa án tiểu bang hoặc liên bang đặt tại Quận Los Angeles, California, và mỗi người đăng ký chấp nhận và tuân theo thẩm quyền của các tòa án đó trong mọi vụ kiện, tranh tụng hoặc tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương trình. Nhà tài trợ có thể thay thế các giải thưởng có giá trị tương đương, sửa đổi các Thể lệ Chính thức, hoặc chấm dứt Chương trình bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Nhà tài trợ từ chối mọi trách nhiệm thông báo cho người đăng ký về bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến việc thực hiện Chương trình.

14. THÔNG TIN BẢO MẬT VÀ CÁ NHÂN: Nhà tài trợ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của người đăng ký và sử dụng các dữ liệu đó theo chính sách quyền riêng tư của Nhà tài trợ tại http://www.gameloft.com/privacy-notice ("Chính sách Quyền riêng tư") và được quy định trong Thể lệ Chính thức này. Vui lòng đọc kĩ Thể lệ Chính thức và Chính sách Quyền riêng tư. Bằng việc tham gia Chương trình, người đăng ký theo đó đồng ý cho phép Nhà tài trợ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình, toàn bộ hoặc riêng lẻ, và thừa nhận rằng họ đã đọc và chấp nhận Thể lệ Chính thức và Chính sách Quyền riêng tư.

15. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG: Không giới hạn bất kỳ điều nào khác trong Thể lệ Chính thức này, trong trường hợp bất kỳ hoạt động nào của Chương trình hoặc hoạt động của Bên miễn trách nhiệm bị ảnh hưởng, theo xác minh và quyết định của Nhà tài trợ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bởi nguyên nhân thiên tai, bởi bất kỳ hành động, quy định, lệnh hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ hay bán chính phủ (cho dù hành động, quy định, lệnh hoặc yêu cầu đó được chứng minh hợp lệ hay không), bởi hỏng hóc trang thiết bị, bởi các hành vi khủng bố đe dọa, các hành vi khủng bố, tấn công bằng phi cơ, mất điện, hành động của kẻ thù quốc gia, động đất, chiến tranh (tuyên bố hoặc không tuyên bố), hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh hoặc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng (ví dụ: SARS), nổ bom, thời tiết khắc nghiệt bất thường, bão tố, lệnh cấm vận, tranh chấp lao động hoặc đình công (hợp pháp hay bất hợp pháp), thiếu nhân công hoặc nguyên liệu, gián đoạn vận chuyển dưới mọi hình thức, tiến độ làm việc chậm lại, xáo trộn dân sự, khởi nghĩa, bạo động, hoặc bất kỳ luật lệ, quy tắc, quy định, lệnh hoặc các hành động khác được thông qua hoặc thực hiện bởi bất kỳ cơ quan chính phủ, liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, hoặc bởi bất kỳ lý do nào khác, dù có được đề cập cụ thể ở trên hay không, tùy thuộc vào sự chấp thuận của chính phủ có thể được yêu cầu, Nhà tài trợ sẽ có có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Chương trình, và không Bên miễn trách nhiệm nào sẽ phải chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người đăng ký hoặc người trúng giải hoặc bất kỳ người nào khiếu nại thông qua người đăng ký hoặc người trúng giải đó cho việc không cung cấp giải thưởng hoặc bất kỳ phần nào của nó. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm đối với các liên lạc điện tử không thể gửi được do bất kỳ hình thức lọc chủ động hoặc thụ động nào, hoặc không đủ dung lượng trong tài khoản email của người đăng ký để nhận các tin nhắn email.

16. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC: Hết hiệu lực hoặc không thi hành bất kỳ điều khoản nào của các Thể lệ Chính thức này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc tính khả thi của bất kỳ điều khoản nào khác. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản nào được xác định là hết hiệu lực hoặc không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, các Thể lệ Chính thức này sẽ vẫn duy trì hiệu lực và sẽ được hiểu theo các điều khoản của chúng như thể điều khoản không hợp lệ hoặc bất hợp pháp không có trong tài liệu này. Việc Nhà tài trợ không thể (hoặc quyết định không) thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong Thể lệ Chính thức này sẽ không tạo thành một miễn trừ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không đồng nhất giữa các nội dung tiết lộ hoặc các tuyên bố khác có trong bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Chương trình và Các Thể lệ Chính thức này, Các Thể lệ Chính thức này sẽ được áp dụng, chi phối và kiểm soát và sự khác biệt sẽ được giải quyết theo quyết định duy nhất của Nhà tài trợ.

17. DANH SÁCH TRÚNG GIẢI: Để xem tên người trúng giải chính thức, có sau khi kết thúc Chương trình, hoặc nếu muốn một bản sao của các Thể lệ Chính thức này, hãy gửi một phong bì có ghi sẵn địa chỉ có dán tem đến “SONIC RUNNERS ADVENTURE SWEEPSTAKE” - WINNERS LIST OFFICIAL RULES (VUI LÒNG GHI RÕ CÁI NÀO), Gameloft Inc., 156 Fifth Ave – Suite 602, New York, NY, 10010, U.S.A. Cư dân Vermont có thể bỏ qua bưu phí trả lại cho yêu cầu Thể lệ Chính thức. Các Thể lệ Chính thức cũng có sẵn trong Thời hạn Chương trình trên nền tảng của Nhà tài trợ.

© 2017 Gameloft Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Sega và lô gô của Sega, và tất cả các nhân vật có liên quan là các thương hiệu của Sega và được sử dụng có giấy phép. © 2017 Sega. Bảo lưu mọi quyền. Cấp phép bởi Sega.

. z