Heyecan dorukta...

video-base

RESMİ SONIC RUNNERS ADVENTURE ÇEKİLİŞ KURALLARI

1. GİRİŞ ÜCRETİ YOKTUR. ÇEKİLİŞE BAŞVURMAK YA DA ÇEKİLİŞTE KAZANMAK İÇİN HERHANGİ BİR SATIN ALIM YA DA ÖDEME YAPILMASI GEREKMEZ. SATIN ALIM YAPMAK KAZANMA ŞANSINI ARTTIRMAZ.

2. GENEL BİLGİ: SONIC RUNNERS ADVENTURE ÇEKİLİŞİ ("Kampanya") 24 Kasım 2017, sabah saat 10.00'da (GMT+1) başlayıp 21 Aralık 2017, sabah saat 10.00'da (GMT+1) biter ("Kampanya Süresi"). HUKUKEN KISITLAMA GETİRİLEN YA DA YASAKLANAN YERLERDE GEÇERSİZDİR.

3. SPONSOR: Bu Kampanya, Gameloft Inc. ("Sponsor") sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Sponsor, Kampanya sürecini büyük ölçüde Resmi Kurallar'da tanımlanan biçimde yürütecektir. Tüm telif hakları ve ticari markalar sahiplerine aittir. Bu kampanyanın Sega, Facebook ya da Twitter ile bir ilişiği yoktur, onların sponsorluğu, desteği ve idaresinde değildir.

4. UYGUNLUK: Kampanya yalnızca, (i) 13 yaş ve üstü olan (bu yaş kriteri, kampanyaya giriş esnasında karşılanmalıdır ve ikamet ettiği yerin kanunlarına göre reşit olunmadığı takdirde çekilişe ebeveyninin ya da velisinin izniyle katılan katılımcılar için geçerlidir) ve (ii) işbu Resmi Kurallar'da belirtildiği üzere, Kampanya'ya girmesi uygun görülen gerçek kişilere açıktır. Aşağıda belirtilen yerlerde ikamet edenlerin bu Kampanya'ya girmesi uygun değildir: Quebec, Avustralya, Belçika, Malezya, Norveç , İtalya, İspanya, Küba, İran, Suriye, Kuzey Kore, Brezilya, Myanmar (eski adıyla Burma), Sudan ile geçerli yasalar uyarınca bu Kampanya'nın yasaklandığı ya da sınırlandırıldığı diğer tüm yerler. Sponsor'un, Sega'nın ve bunlarla ilişkili ana şirketlerin, iştiraklerin, yan şirketlerin, reklam/tanıtım/ikmal/diğer koordinasyon firmalarının çalışanlarının, Kampanya Süresi boyunca Sponsor'a taşeron bir firma ya da geçici istihdam firması aracılığıyla hizmet sağlayan şahısların, onların yakın akrabalarının ve onlarla aynı evde yaşayan kimselerin bu kampanyaya katılması uygun değildir. Kampanya, tüm geçerli federal/bölgesel (eyalet)/yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir. Katılımcılar, Kampanya'ya katılarak işbu Resmi Kurallar ile Sponsor'un Kampanya'yla ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcı olan kararlarına kayıtsız şartsız uymayı kabul eder. Ödül kazanma uygunluğu, katılımcının burada belirtilen tüm koşullara rıza göstermesine ve bu koşulları karşılamasına bağlıdır.

5. BAŞVURU: Kampanya süresinde şu web sayfasına gidin: http://www.gameloft.com/SonicRunnersAdventure/; ilgili alana e-posta adresinizi girin; kutucuğu işaretleyerek Sponsor'un Şart ve Koşullar'ını kabul edin, Sponsor'un Gizlilik Politikasını ve bu Resmi Kuralları okuyun; son olarak “Kaydol” tuşuna (“Gönderi”) basın. Çekilişe başvuru için (bir katılım hakkı) e-posta adresinizi gönderin. Facebook ve/veya Twitter hesabınızdan http://www.gameloft.com/SonicRunnersAdventure/ web sayfasını paylaşarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Facebook ya da Twitter'da hesabınız yoksa Facebook.com ya da Twitter.com adreslerindeki talimatları izleyerek bir hesap oluşturabilirsiniz. Hesap oluşturmak ücretsizdir.

E-posta gönderildikten sonra başvuru silinemez, değiştirilemez ya da iptal edilemez. İşbu Resmi Kurallarda yer alanlardan başka bir başvuru yöntemi yoktur. Başka bir yöntem kullanarak yapılan katılım kabul edilmeyecektir. Kaybolan, yanlış yapılan, okunaksız, bozuk, eksik, tahrip olan, teslim edilmeyen ve benzeri sorunlar teşkil eden başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvurular, sponsorun mülkiyetine girer ve geri alınamaz. Bir kişi çekilişe farklı hesaplar kullanılarak ya da başka yollarla birden çok başvuru yapmaya çalışırsa bu, diskalifiye sebebi olabilir. Kod, makro, robotik, programlama yöntemleriyle ya da herhangi bir otomatik yolla yapılan başvurulara izin verilmez, bu başvurular diskalifiye edilecektir. Kampanya'nın resmi zaman sayacı Sponsor'un ilgili sunucusundaki saat olacaktır. Çelişkiyi önleme adına Sponsor katılımcıya Kampanya başvurusunu onaylamayabilir. Her katılımcı, Sponsor'un Kampanya'yı yönetmek amacıyla katılımcının adına, adresine ve diğer bilgilerine ulaşmasına, bunları üçüncü kişilerle paylaşmasına Kampanya'ya başvuru şartı olarak rıza gösterir; geçerli yasa, yönetmelik ve kurallara riayet eder.

Kampanya kapsamında Sponsor; katılımcının resmini, portresini, sesini, oyuniçi adını, adını, oluşturduğu bilgileri, oyun akışını ve/veya fotoğrafını herhangi bir şekilde kullanabilir ve/veya düzenleyebilir; yapılan başvuru katılımcının bunlara rıza gösterdiğini ve Sponsor'u bunları yapmaya yetkili kıldığını ifade eder (ayrıca ikamet ettiği bölge [eyalet] ya da ülkenin kanunlarına göre reşit olmayan bir bireyin yaptığı başvuruya verilen izin, ebeveynin/yasal velinin hem kendileri hem de reşit olmayan bu birey adına bu koşullara kayıtsız şartsız mutabık kaldığını ifade eder).

6. TALİHLİLERİN BELİRLENMESİ VE DUYURU: Talihliler, uygun başvuru yapanlar arasından çekilişle, rastgele seçilecektir. Talihliler, kesin olmamakla beraber 23 Aralık 2017 tarihinde belirlenecektir. Ödül kazanma şansı, yapılan uygun başvurunun sayısına bağlıdır. Sponsor, bir talihlinin belirlenmesinden itibaren 48 saat içinde verilen e-posta adresi yoluyla en çok iki (2) kez talihliyle iletişime geçmeye çalışır. Bu 48 saatlik zaman dilimi içinde iletişime geçilen ve ulaşılamayan olası talihliler diskalifiye olur ve zaman yeterse (zaman yönetimi tamamen Sponsor'un takdirine kalmıştır) yapılan diğer geçerli başvurular arasından başka bir talihli seçilir. Duyuru, ödül bilgisi ya da ödül olası talihliye teslim edilemediği için geri dönerse ya da ödül olası talihli tarafından geri çevrilirse bu diskalifiyeye neden olur ve başka bir olası talihli seçilebilir. Diskalifiye olan olası talihliler yerine başka olası talihliler seçilecekse Sponsor bununla ilgili duyuru prosedürlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bir katılımcının kimliği ile ilgili bir ihtilaf olması halinde Kampanya'ya katılmak için kullanılan geçerli sosyal medya hesabının "yetkili sahibi tarafından yapılan başvuru" dikkate alınacaktır. Yetkili hesap sahibinden kasıt, geçerli sosyal medya platformunun bir hesap atadığı gerçek kişidir. Kazanan her başvuruyla ilgili olarak, talihlilerden kazanan başvuruda kullanılan sosyal medya hesabının yetkili sahibi olduğunu ve Kampanya'ya katılmaya uygunluğunu ispatlaması istenebilir.

7. ÖDÜLLER:

Büyük Ödül: On (10) büyük ödülü kazanan talihlilerin her birine gerçek fiziki ürünlerden oluşan bir (1) paket hediye edilecektir.

Büyük ödülün ortalama perakende değeri yüz yirmi bir Amerikan doları doksan dokuz senttir (US$ 121,99). Ödüllerin devredilmesine, paraya çevrilmesine ya da başka bir ödülle değiştirilmesine izin verilmez, ancak Sponsor bir ödülü ya da ödülün bir ögesini daha yüksek veya eş değerde bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar, bu Sponsor'un mutlak takdirine kalmıştır. Ödülün elinize ulaşması için 8 hafta süre verin. Sponsor, talihlinin mülkiyetine geçtikten sonra kaybolan ya da çalınan ürünlerin yerine yenisini yollamaz.

8. ÖDÜL KOŞULLARI: Yasalarca yasak olan yerler dışında, olası talihliden (ya da talihli ikamet ettiği yerin kanunlarına göre reşit değilse onun ebeveyninden veya yasal varisinden) ödülü alabilmesi için Uygunluk Taahhüdü, İbraname ve Reklam Hakları İbranamesi ("Taahhüt/İbraname") istenebilir. Ödüllerini alabilmeleri için olası talihlilerden ayrıca Sponsor'a oyuncu isimlerini, gerçek kimlik bilgilerini, kullanıcı kimliklerini, arkadaş kodlarını ve/veya kullandıkları platformu belirtmeleri istenebilir. Katılımcı, uygunluk kriterlerini karşılamıyorsa ya da her biri Sponsor tarafından konulan ve Sponsor'un takdirine bağlı olan Resmi Kurallar'a rıza göstermiyorsa diskalifiye olur ve yerine başka bir olası talihli seçilir. Katılımcı, ödülün kazanılmasından doğabilecek veya doğrulama sürecinde ortaya çıkabilecek herhangi bir masrafın karşılanmasını isteyemez, söz konusu ödülün mülkiyetini kaybederse onu geri almak için yapılan harcamayı talep edemez, ödülü geri almak ya da geri almanın yollarını aramak için kimseyi sorumlu tutamaz. Sponsor, katılımcılara giden dolandırıcılık amaçlı çağrılardan ya da e-postalardan sorumlu değildir. Ödüller sahiplerini bulmadan önce tüm başvurular bir doğrulamaya tabii tutulur. Ödüller verilmeden önce talihlilerin uygunluk, yaş ve ödül alma kriterlerini karşılayıp karşılamadığına bakılır.

9. VERGİLER: Geçerli olan tüm federal vergiler, eyalet vergileri, bölgesel vergiler ve yerel vergiler ile diğer vergi yükümlülükleri (gelir vergisi de dahil), işbu kurallarda belirtilmemiş olduğu halde ödülle ilgili ortaya çıkabilecek her tür gider ve masrafla beraber tamamen talihlilerin sorumluluğundadır. Talihlilere ödülün adil piyasa değerine dair bir IRS 1099 Form'u verilecektir.

10. İBRANAME: Bu Kampanya'ya katılan katılımcılar, Sponsor ile onun ana ve bağlı kuruluşlarını, ortaklıklarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve reklam ile tanıtım ajansları da dahil olmak üzere görev tahsis edilmiş kurumlarını ve Sega, Facebook ve Twitter'ın yanı sıra Kampanya ile bağlantılı tüm diğer organizasyon/kuruluşlarını (toplu olarak "İbra Olunanlar" olarak anılacaktır) (i) İbra Olunanlar'ın kontrolü dışında gerçekleşen bir olaydan kaynaklanan herhangi bir durum neticesinde Kampanya'nın kesintiye uğraması veya bozulması; (ii) bir ödül ya da ödülün kabulü, aidiyeti veya kullanımı ile bağlantılı ya da bunun sonucunda veya Kampanya'ya katılımdan kaynaklanan her tür zarar, kayıp veya hasar (tazmin edici, doğrudan, arızi, dolaylı veya başka bir şekilde) ve (iii) Kampanya'yla ilgili herhangi bir malzemede oluşmuş bir basım ya da yazım hatası da dahil olmak ancak bununla sınırlı kalmamak koşuluyla herhangi bir şekilde Kampanya'ya katılımdan veya bir ödülün bütün ya da kısmi olarak kabulünden kaynaklanan kişi veya mala dair her tür ve tüm talep, hasar, zarar, masraf veya kayıplardan ve/veya sorumluluklardan ibra eder, zarar görmeyeceklerine kefil olur, korur ve masun tutar.

11. SORUMLULUĞUN TAHDİDİ: İbra Olunanlar (i) süresi geçen, kaybolan, geciken, hasarlı, eksik, okunaksız, yanlış yönlendirilen ya da teslim edilemeyen başvurulardan, cevaplardan ya da yazışmalardan (e-posta/normal posta aracılığıyla veya diğer yollarla olsun olmasın) (ii) başvurularla ilgili gerçekleşen hırsızlık, tahribat, yetkisiz erişim ya da tahrifattan; (iii) telefon, elektrik, ağ, bilgisayar, donanım, yazılım programı veya iletişim arızaları, kusurları ya da aksaklıklarından sorumlu değildir. Ödül, tüm riskleri alıcıya ait olacak şekilde olduğu gibi verilir; ticarete elverişlilik ya da belli bir amaca uygunluk garantisi de dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere açıkça/ima yoluyla hiçbir garanti sunulmaz. Yasaklanan yerler haricinde, her katılımcı bu Kampanya'ya katılarak ve başvuru yaparak şunları kabul eder: (i) Katılımcı ile herhangi bir İbra Olunan arasında verilen ödül, talihlinin belirlenmesi ya da Kampanya'yla ilgili çözüme ulaşılamayan herhangi bir tartışma, talep ya da hukuki yolların aranmasına imkan veren bir sorun varsa bunlar münferit olarak, toplu davaya gidilmeksizin çözülecektir; (ii) Hiçbir talep, hüküm ve tazminat yapılan fiili masrafı geçemez, buna Kampanya'ya giriş ile ilgili masraflar da dahildir, ancak avukat giderleri hiçbir şekilde söz konusu edilemez. İşbu kuralların aksine bir hüküm olsa bile hiçbir katılımcı şahsen ya da mahkeme yoluyla fesih, önlem ya da ihtiyati tedbir kararları aldıramaz; Sponsor'un varlıklarının ve ürünlerinin, Kampanyanın, Kampanya kapsamında kullanılan, sergilenen veya basılan herhangi bir internet sayfasının, içeriğin, reklam ya da malzemenin üretimini, dağıtımını, sergilenmesini, operasyonunu ve diğer şekillerde kullanımını veyahut herhangi bir gönderiyi ya da başvuruyu engelleyemez ya da durduramaz, ayrıca katılımcının yasalar uyarınca böyle bir hakkı varsa bu haklar yalnızca maddi hasarın tazminiyle sınırlı olacaktır. KAMPANYADAN KAYNAKLANAN YA DA KAMPANYAYLA BAĞLANTILI GERÇEKLEŞEBİLECEK DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ, ADLİ YA DA DOLAYLI HASARLARDAN (BUNA KULLANIM, VERİ, İŞ VE KAR KAYBI DAHİLDİR) HER NE OLURSA OLSUN İBRA OLUNANLAR MUAF TUTULUR; BÖYLESİ BİR SORUMLULUĞUN SÖZLEŞME, GARANTİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK KAPSAMINDA OLUP OLMAMASI VE ŞAHISLARIN BÖYLESİ BİR KAYIP YA DA HASARDAN ÖNCEDEN HABERDAR EDİLİP EDİLMEMELERİ İBRA OLUNANLARIN SÖZ KONUSU BU MUAFİYETİNİ ETKİLEMEZ. BAZI YERLERDE (ÜLKE, EYALET, BÖLGE, V.S.) ARIZİ YA DA DOLAYLI HASARLARA DAİR SORUMLULUKLARIN SINIRLANMASINA YA DA MUAFİYETİNE İZİN VERİLMEZ, BU NEDENLE YUKARIDA BAHSİ GEÇEN KISITLAMA VE MUAFİYETLER HER KATILIMCI İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

12. REKLAM HAKKI İBRANAMESİ: Yasaklandığı yerler dışında bir katılımcının bu Kampanya'ya katılımı isminin, fotoğrafının, portresinin, biyografik bilgilerinin, başvurusunun, kendine atfedilmiş açıklamaların reklam ve tanıtım amacıyla İbra Olunanlar'dan herhangi biri tarafından daimi, uluslararası ve telifsiz olarak kullanımına; bunların, -Sponsor tarafından seçilen medya mecraları dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla- Sponsor'un platformlarında, sosyal medya sayfalarında, e-posta gönderilerinde hiçbir karşılık beklemeden yer almasına rıza gösterildiğini belirtir.

13. GENEL KOŞULLAR: Bu kampanyaya katılmak suretiyle her katılımcı Resmi Kurallar'ı okuduğunu, bu kurallara ve Sponsor'un Kampanya'yla ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcı olan kararlarına uyacağını beyan eder. Bu kurallara riayet etmemesi katılımcının diskalifiye olması ile sonuçlanabilir ve ilgili tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Geçerli olan tüm başvurular Sponsor'un mülkiyetine girer, ikrar edilemez ya da geri verilmez. Hile, teknik ya da başka bir sorun durumunda veya Kampanya'ya gölge düşürebilecek bir mevzu söz konusuysa Sponsor; Kampanya'yı tamamen veya kısmen iptal etme, değiştirme ya da durdurma hakkını saklı tutar, bu kararlar Sponsor'un mutlak takdirine kalmıştır ve Sponsor katılımcıya karşı bir sorumluluk taşımaz. Sponsor uygun görürse bir katılımcıyı ya da talihliyi diskalifiye etme hakkını saklı tutar, bu kararlar Sponsor'un mutlak takdirine kalmıştır ve katılımcıya ya da talihliye karşı bir sorumluluk taşımaz. Bu Kampanya işbu Resmi Kurallara, tüm geçerli federal/bölgesel (eyalet)/yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir. Bu Kampanya kısıtlama getirilen ya da yasaklanan yerlerde geçersizdir. Katılımcının ve Sponsor'un Kampanya'ya ilişkin hakları ve yükümlülükleri ya da işbu Resmi Kurallar'ın oluşturulması, geçerliliği, yorumlanması ve yürütülebilirliği de dahil Kampanya'yla ilgili tüm ihtilaflar, sorunlar ve/veya sorular, Kaliforniya Eyaleti kanunlarınca değerlendirilir ve çözümlenir, (Kaliforniya Eyaleti ya da başka bir yer olması fark etmeksizin) başka bir yargı alanı kurallarının uygulanmasına yol açacak bir hukuki çelişkiye ve yargı alanı seçimine yer bırakılmaz. Kampanyayla ilgili herhangi bir hukuki süreç, dava ya da işlem (sözleşmenin ihlali, haksız davranış ya da benzeri bir sebepten olsun olmasın) için sadece ve sadece Los Angeles County, Kaliforniya'da bulunan eyalet mahkemelerine ya da federal mahkemelere başvuru yapılacaktır; her katılımcı bu Kampanya'ya ilişkin tüm hukuki süreç, dava ya da işlemler için bu mahkemelerin yargı yetkisini kabul eder ve ona uyar. Sponsor ödülü, eşdeğer bir ödülle değiştirebilir, kurallarda değişikliğe gidebilir ya da herhangi bir sebepten dolayı Kampanya'yı sonlandırabilir. Sponsor, Kampanya'nın yönetimiyle ilgili herhangi bir konuda katılımcıları bilgilendirmekle mükellef değildir.

14. GİZLİLİK VE KİŞİSEL BİLGİ: Sponsor katılımcılarla ilgili çevrimiçi bilgiler toplayabilir ve bunları Sponsor'un https://www.gameloft.com/privacy-notice (“Gizlilik Politikası”) adresindeki gizlilik politikası uyarınca ve işbu Resmi Kurallar'da belirtildiği şekilde kullanabilir. Lütfen Resmi Kurallar'ı ve Gizlilik Politikası'nı dikkatlice okuyun. Kampanya'ya katılmak suretiyle her katılımcı, -toplu ya da münferit bir şekilde- bu veri toplama işlemine ve kişisel verilerinin Sponsor tarafından kullanmasına rıza gösterir, ayrıca Resmi Kurallar'ı ve Gizlilik Politikası'nı okuyup kabul ettiğini beyan eder.

15. MÜCBİR SEBEPLER: İşbu Resmi Kurallar’da belirtilen hiçbir koşulu sınırlamaksızın, Kampanya sürecinin ya da İbra Olunanlar’ın gerçekleştirdiği işlem ve eylemlerin; Sponsor’un mutlak takdir hakkını kullanarak verilen bir karar dahil, ancak bununla/bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir doğal afet, resmi ya da resmi sayılabilecek bir kurumla ilgili bir süreç, yönetmelik, emir ya da istek (bu süreç, yönetmelik, emir ya da istekler geçersiz olsa dahi), ekipman arızası, olası terörist eylemler, terörist eylemler, hava saldırısı, karartma, ülke düzenini tehdit eden bir durum, deprem, savaş (ilan edilmiş ya da edilmemiş olsun), yangın, sel, salgın ya da halk sağlığını tehdit eden bir kriz (ör. SARS), patlama, beklenmedik hava durumu, hortum, ambargo, iş anlaşmazlığı, grev (yasal ya da yasa dışı) iş gücü ya da malzeme yetersizliği, nakliyede herhangi bir aksaklık, iş yavaşlatma, toplumsal kargaşa, ayaklanma, isyan veya devlet, federal, bölgesel (eyalet) ya da yerel merciler tarafından hayata geçirilen ya da uygulanan herhangi bir kanun, yasa, yönetmelik, emir yahut devlet mercilerini ilgilendiren - yukarıda belirtilmiş olsun olmasın- herhangi başka bir sebepten etkilenmesi halinde Sponsor, Kampanya’yı değiştirebilir, durdurabilir ya da feshedebilir; İbra Olunanlar ödülün veyahut herhangi bir kısmının işbu sebeplerden dolayı teslim edilememesinden dolayı hiçbir katılımcıya/talihliye veya katılımcı/talihli üzerinden talepte bulunan herhangi bir kişiye karşı hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük taşımaz. Katılımcı e-posta hesabındaki yetersiz alan veyahut etkin ya da etkin olmayan herhangi bir filtrelemeden dolayı e-postaları alamıyorsa Sponsor teslim edilemeyen elektronik iletişimden sorumlu değildir.

16. DİĞER: İşbu Resmi Kurallar'ın herhangi bir maddesinin geçersiz olması ya da uygulanamaması diğer maddelerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Herhangi bir maddenin geçersiz veyahut uygulanamaz ya da usulsüz olduğuna hükmedilmesi halinde işbu Resmi Kurallar geçerliliğini korur ve söz konusu geçersiz/usulsüz maddeler yokmuşçasına yorumlanmaya devam eder. Sponsor'un işbu Resmi Kurallar'daki bir maddeyi uygulayamaması (ya da uygulamamaya karar vermesi), bu maddeden ya da herhangi başka bir maddeden feragat edildiği anlamına gelmez. Kampanya'yla ilgili malzemelerde yer alan açıklamalar ya da diğer bildiriler ile işbu Resmi Kurallar arasında bir tutarsızlık ya da çelişki olması halinde, işbu Resmi Kurallar dikkate alınarak idare için kullanılacaktır ve onun hükümleri geçerli olacaktır; çelişkinin çözümü Sponsor'un mutlak ve kati kararına bırakılacaktır.

17. KAZANANLAR LİSTESİ: Kampanya'nın sonuçlanmasının ardından mevcut olacak resmi talihlilerin isimleri ya da işbu Resmi Kurallar'ın bir kopyası için kendi adresinizin yazılı olduğu pullanmış geri gönderi zarfını "“SONIC RUNNERS ADVENTURE SWEEPSTAKE” - WINNERS LIST OFFICIAL RULES (LÜTFEN HANGİSİ OLDUĞUNU BELİRTİN), Gameloft Inc., 156 Fifth Ave – Suite 602, New York, NY, 10010, U.S.A." adresine gönderin. Vermont'ta ikamet edenlerin Resmi Kurallar'ı istemeleri halinde geri gönderi zarfı yollamalarına gerek yoktur. Resmi Kurallar'a, kampanya süresince Sponsor'un platformundan da ulaşılabilir.

© 2017 Gameloft Inc. Tüm hakları saklıdır.

Sega, logosu ve ilgili tüm karakterleri Sega'nın ticari markalarıdır ve onun izniyle kullanılmaktadır. © 2017 Sega. Tüm hakları saklıdır. Sega lisansı altında.

. z