CHÍNH SÁCH COOKIE CỦA GAMELOFT

Gameloft và các công ty con của Gameloft cung cấp và vận hành (i) các dịch vụ trò chơi (sau đây gọi là "Dịch vụ") có thể truy cập qua các thiết bị cuối, dù đó là máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc bất kỳ nền tảng nào khác (sau đây gọi là "Thiết bị cuối"), cũng như (ii) các Dịch vụ Internet và các ứng dụng di động được phát hành bởi Gameloft và các công ty con của mình (sau đây gọi là "Gameloft").

Khi bạn tham khảo Dịch vụ của Gameloft, cookie và các trình theo dõi khác được đặt trên Thiết bị cuối của bạn.

Trang này cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn về cách thức hoạt động của cookie trên Dịch vụ của chúng tôi cũng như cách sử dụng các công cụ khác nhau có sẵn để cài đặt (chấp nhận hoặc từ chối) chúng.

Việc bạn cài đặt và / hoặc sử dụng các Dịch vụ này và / hoặc gửi thông tin cho chúng tôi cấu thành sự đồng ý của bạn với Chính sách Cookie này cũng như việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Cookie này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Giới thiệu

Chính sách Cookie này sẽ giải thích cookie là gì, cách Gameloft và các công ty con của Gameloft sử dụng cookie trên các trang web và các ứng dụng di động của họ như thế nào, và bạn có thể làm gì để quản lý cách thức cookie được sử dụng.

Chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của chúng tôi. Chúng tôi đang thông báo cho bạn một cách minh bạch về chính sách của chúng tôi liên quan đến việc đặt và sử dụng cookie từ các trang web của chúng tôi đến thiết bị cuối kết nối của bạn.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được gửi đến trình duyệt thiết bị hoặc ứng dụng của bạn bởi một máy chủ, sau đó được lưu trữ trên ổ cứng hoặc thiết bị di động của máy tính khi bạn truy cập các trang web hoặc ứng dụng nhất định. Chúng nhận dạng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và có thể thu thập và lưu trữ các thông tin—chẳng hạn dữ liệu hành vi—về việc truy cập của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi.

Cookie rất hữu ích và chúng cho phép trang web nhận ra bạn, để báo hiệu đường đi của bạn trên trang này hoặc trang kia, và để cung cấp cho bạn các dịch vụ bổ sung: cải thiện sự thoải mái trong điều hướng, đảm bảo kết nối hoặc điều chỉnh nội dung của một trang web nào đó theo sở thích của bạn. Thông tin được lưu trữ bởi cookie, có giá trị trong một khoảng thời gian giới hạn, đặc biệt liên quan đến các trang được truy cập, quảng cáo bạn đã nhấp, loại trình duyệt bạn sử dụng và thông tin bạn đã nhập trên một trang web để tránh phải nhập lại.

Cookie không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào nhưng có thể được liên kết với thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Ngoài ra, những loại mã định danh khác có đối tượng tương tự như cookie có thể được Gameloft sử dụng, ví dụ như mã định danh quảng cáo của điện thoại thông minh ("GAID", "IDFA", "ID Quảng cáo").

Nếu bạn chọn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với thông tin cá nhân đó. Trong trường hợp đó, bạn có thể thực hiện quyền riêng tư của mình như quy định trong Chính sách Quyền riêng tư của Gameloft.

Nếu bạn không chấp nhận cookie hoặc nếu bạn xóa cookie, bạn không còn có thể sử dụng một số tính năng có thể cần thiết để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Gameloft không thể chịu trách nhiệm cho các hậu quả liên quan đến hoạt động xuống cấp hoặc dưới mức tối ưu của Dịch vụ xảy ra do không có khả năng ghi lại hoặc tham khảo cookie.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào và cho mục đích gì?

Các trang web của chúng tôi có thể sử dụng một số loại cookie như được nêu dưới đây. Một trong số chúng là những loại cookie bắt buộc cần thiết cho sự vận hành chính xác của trang web bạn truy cập. Khi việc sử dụng cookie yêu cầu sự đồng ý trước rõ ràng của bạn, bạn sẽ được thông báo trực tiếp thông qua một banner (biểu ngữ) trên trang web bạn muốn truy cập. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào.

Chúng được lưu trữ trong bao lâu?

Cookie không được lưu trữ lâu hơn 13 tháng.

Những công ty nào gửi cookie?

Cookie và các trình theo dõi khác từ Gameloft

Gameloft đặt cookie trên Thiết bị cuối của bạn hoặc cho phép việc đặt cookie bên ngoài (bên thứ ba) để xử lý dữ liệu thay mặt cho công ty. Trong trường hợp này, với tư cách là người chịu trách nhiệm xử lý cookie được đặt khi sử dụng Dịch vụ, xem video hoặc nhấp vào không gian quảng cáo, Gameloft quyết định cách thức và mục đích cho việc xử lý dữ liệu thu thập được bằng các cookie này.

Cookie cho phép xác định sở thích của bạn thông qua các trang bạn tham khảo trên Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi cũng có thể cá nhân hóa các ưu đãi quảng cáo hướng đến bạn trên các trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng quảng cáo không được cá nhân hóa để tôn trọng các yêu cầu pháp lý về giới hạn độ tuổi đối với trẻ em ở quốc gia nơi những trẻ em đó sinh sống.

Cookie và các trình theo dõi khác từ đối tác

Cookie từ các công ty của Vivendi

Gameloft, thành viên của tập đoàn Vivendi, cho phép việc đặt cookie bên thứ ba được sử dụng bởi các công ty của tập đoàn Vivendi như Dailymotion, Universal Music Group, Editis, Vivendi Ticketing, v.v. Để biết danh sách đầy đủ và mới nhất các công ty thuộc tập đoàn Vivendi, bạn có thể tham khảo trang web này: http://www.vivendi.com/vivendi/vivendi-en-bref-2/.

Cookie của tập đoàn Vivendi có thể được đặt khi bạn duyệt Trang web của chúng tôi, xem video của chúng tôi hoặc nhấp vào không gian quảng cáo.

Chúng cho phép xác định sở thích của bạn thông qua các trang được tham khảo trên Trang web của chúng tôi và cá nhân hóa các ưu đãi quảng cáo hướng đến bạn trên các trang web khác của tập đoàn Vivendi như CANAL+, Universal Music, Editis, Vivendi Ticketing, v.v.

Cookie quảng cáo từ đối tác quảng cáo

Cookie quảng cáo được đặt bởi các công ty bên thứ ba (cụ thể là nhà quảng cáo, công ty quảng cáo, công ty tư vấn truyền thông, công ty đo lường khán giả, nhà cung cấp quảng cáo hướng đối tượng, v.v.) trong không gian quảng cáo trên Trang web của chúng tôi, việc sử dụng đóng góp vào việc cấp tài chính cho nội dung và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp miễn phí cho bạn.

Trước tiên, các cookie này có thể đếm tổng số quảng cáo được hiển thị trong không gian quảng cáo của chúng tôi, để nhận dạng các quảng cáo này, số lượng hiển thị tương ứng của chúng, số người dùng đã nhấp vào từng quảng cáo và, nếu có thể, các hành động tiếp theo được thực hiện bởi những người dùng này trên các trang mà những quảng cáo này dẫn đến, để tính toán số tiền nợ các tác nhân trong chuỗi phân phối quảng cáo (công ty truyền thông, mạng quảng cáo, môi trường phân phối/trang web) và để lập thống kê.

Các cookie quảng cáo này cũng cho phép điều chỉnh nội dung quảng cáo trong các không gian quảng cáo được hiển thị trên thiết bị của bạn, dựa trên điều hướng được thực hiện bởi thiết bị của bạn trên Trang web của chúng tôi hoặc thậm chí, nếu có thể, dựa trên dữ liệu vị trí được truyền bởi thiết bị của bạn (quảng cáo hành vi). Bằng cách này, bạn có thể xem quảng cáo mà chúng tôi cho là phù hợp nhất với hồ sơ ẩn danh về cách bạn sử dụng thiết bị của mình. Những cookie này cũng có thể giới hạn số lần bạn nhìn thấy cùng một quảng cáo trên cùng một phương tiện.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát tiếp theo đối với các cookie được gửi bởi các công ty bên thứ ba hoạt động độc lập. Những cookie này tuân theo chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn từ chối tất cả hoặc một phần cookie, chúng tôi mời bạn làm theo các chỉ dẫn bên dưới.

Cookie mạng xã hội (Facebook, Twitter, Pinterest, v.v.) tạo bởi các nút "chia sẻ"

Chúng tôi có thể bao gồm ứng dụng máy tính từ bên thứ ba trên Trang web của chúng tôi. Chúng cho phép bạn chia sẻ nội dung từ Trang web của chúng tôi với các bên thứ ba. Chẳng hạn như các nút "Chia sẻ" và "Thích" đến từ mạng xã hội như Facebook, Twitter hoặc Pinterest.

Mạng xã hội cung cấp nút "chia sẻ" trên mạng có khả năng nhận dạng bạn thông qua chức năng này, ngay cả khi bạn không sử dụng nút này trong quá trình duyệt web. Thật vậy, loại nút này có thể cho phép mạng xã hội liên quan theo dõi quá trình duyệt web của bạn trên Trang web của chúng tôi, đơn giản vì tài khoản mạng xã hội của bạn đã được kích hoạt trên thiết bị của bạn (phiên mở) trong khi bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát quá trình được sử dụng bởi mạng xã hội nhằm thu thập các thông tin về việc duyệt web của bạn trên Trang web của chúng tôi và liên kết với thông tin cá nhân mà họ nắm giữ. Chúng tôi mời bạn tham khảo chính sách quyền riêng tư của các mạng xã hội này để tìm hiểu về mục đích họ sử dụng thông tin duyệt web của bạn (bao gồm quảng cáo) mà họ có thể thu thập thông qua các nút ứng dụng này và cách vô hiệu hóa theo dõi từ họ.

Làm sao để chấp nhận hoặc từ chối cookie?

Khi bạn truy cập lần đầu vào một trang web Gameloft

Một banner sẽ thông báo cho bạn về việc thu thập của cookie và mục đích của việc thu thập này.

Nếu bạn xác nhận chấp nhận cookie bằng việc nhấp vào nút "Đồng ý & đóng" trong banner này, bạn được xem là đã đưa ra sự đồng ý của mình. Banner yêu cầu bạn chấp nhận cookie sau đó sẽ không còn xuất hiện trên màn hình của bạn nữa.

Nếu bạn nhấp vào "Tìm hiểu thêm", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang quản lý cookie, cho phép bạn trực tiếp chấp nhận hoặc từ chối tất cả hoặc một phần cookie từ Trang web (ngoại trừ cookie chức năng cần thiết cho hoạt động chính xác của Trang web, như đã đề cập ở trên).

Trên trang này, nếu bạn nhấp vào "Từ chối tất cả", không một cookie nào sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (ngoại trừ cookie chức năng cần thiết cho hoạt động chính xác của Trang web, như đã đề cập ở trên).

Dù lựa chọn ban đầu của bạn là gì, bạn có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào và chọn chấp nhận hoặc từ chối tất cả hoặc một phần các cookie này bằng một trong các phương pháp sau:

Từ trang web: Bạn luôn có thể tìm thấy đường liên kết đến trang quản lý cookie ở cuối trang này bất cứ lúc nào; nó có tên là "Quản lý lựa chọn cookie của bạn" và nó cho phép bạn tùy chỉnh tùy chọn cookie của mình.

Thông qua trình duyệt hoặc thông qua việc sử dụng các nền tảng chuyên nghiệp cho mục đích này: Các cookie chức năng cần thiết cho hoạt động chính xác của Trang web không thể bị vô hiệu hóa, như đã nói ở trên.

Trình duyệt của bạn có thể được cài đặt để thông báo cho bạn các cookie được đặt trên máy tính của bạn và hỏi bạn có chấp nhận chúng hay không. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie trên cơ sở từng trường hợp một hoặc nhất quán từ chối chúng vĩnh viễn.

Chúng tôi xin lưu ý bạn rằng việc từ chối cookie có thể thay đổi các điều kiện truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi cũng như việc sử dụng các trang đó. Nhằm quản lý cookie phù hợp với mong muốn của bạn nhất có thể, chúng tôi mời bạn thiết lập trình duyệt của mình trên cơ sở xem xét mục đích của các cookie đã đề cập ở trên.

Cấu hình của mỗi trình duyệt khác nhau về phương diện quản lý cookie và lựa chọn của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo phần Trợ giúp trong trình duyệt của bạn hoặc tham khảo trang web AboutCookies.org để đọc hướng dẫn cho tất cả các trình duyệt hiện đại.

Bạn cũng có thể cấu hình tùy chọn theo trình duyệt của bạn bằng cách nhấp vào các liên kết được liệt kê dưới đây.

Bạn có thể quản lý cookie của mình bằng cách truy cập các nền tảng quản lý cookie tập trung được cung cấp bởi các chuyên gia quảng cáo. Để làm điều này, hãy đăng nhập vào trang http://www.youronlinechoices.com được cung cấp bởi các chuyên gia quảng cáo kỹ thuật số thuộc tổ chức EDAA (Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Tương tác châu Âu) và được quản lý bởi IAB Pháp (Cục Quảng cáo Tương tác Pháp).

Bạn sẽ có thể thấy các công ty đã đăng ký trên nền tảng này và từ chối hoặc chấp nhận cookie có thể được sử dụng để điều chỉnh quảng cáo phù hợp với điều hướng máy tính của bạn.

Cấu hình khác nhau tùy thuộc vào thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn.

Hạn chế Theo dõi Quảng cáo / Không Theo Dõi

Bạn có thể cài đặt trình duyệt máy tính của mình để nó gửi mã cho các trang web mà bạn không muốn bị theo dõi. Tùy chọn này thường được gọi là "Không theo dõi."

Bạn cũng có thể cài đặt các thiết bị di động của mình để hạn chế theo dõi quảng cáo hoặc cài lại mã định danh quảng cáo.

Thay đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Cookie này bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách Cookie này, nó sẽ được đăng lại trong phần "Cookie" trên Trang web của chúng tôi với ngày sửa đổi nằm ở đầu trang. Do đó, vui lòng thỉnh thoảng xem lại Chính sách Cookie này để kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi nào không. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Trang web sau (các) thay đổi đó sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận tất cả (các) thay đổi đó, và nếu bạn không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể chọn không sử dụng các Trang web.