CHÍNH SÁCH COOKIE CỦA GAMELOFT

Việc bạn cài đặt và/hoặc sử dụng các trang web/Ứng dụng và/hoặc gửi thông tin của bạn cho chúng tôi sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với Chính sách Cookie này và việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chính sách Cookie này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2018.

Giới thiệu

Chính sách Cookie này sẽ giải thích cookie là gì, cách Gameloft sử dụng cookie trên các trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi như thế nào, và bạn có thể làm gì để quản lý cách thức cookie được sử dụng.

Chúng tôi cam kết bảo vệ các Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của chúng tôi. Chúng tôi đang thông báo cho bạn một cách minh bạch về chính sách của chúng tôi liên quan đến việc đặt và sử dụng cookie từ các trang web của chúng tôi đến thiết bị đầu cuối kết nối của bạn.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt và lưu trữ trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị được tối ưu hóa Internet khác của bạn khi bạn truy cập một trang web. Cookie rất hữu ích và nó cho phép trang web nhận ra bạn, để báo hiệu đường đi của bạn trên trang này hoặc trang kia, và để cung cấp cho bạn các dịch vụ bổ sung: cải thiện tính tiện nghi trong điều hướng, đảm bảo kết nối hoặc điều chỉnh nội dung của một trang web nào đó theo sở thích của bạn. Những thông tin được lưu trữ bởi các cookie có giá trị trong một khoảng thời gian giới hạn, liên quan một cách cụ thể đến các trang web đã được truy cập, các quảng cáo bạn đã nhấp vào, loại trình duyệt bạn sử dụng và thông tin bạn đã nhập trên trang web để tránh phải nhập lại.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự (các tệp nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính hoặc thiết bị di động khi bạn truy cập một số trang web hoặc ứng dụng nhận dạng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và có thể lưu trữ thông tin về bạn, chẳng hạn như dữ liệu hành vi). Nếu bạn chọn gửi Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với các Dữ liệu Cá nhân đó. Trong trường hợp đó, bạn có thể thực hiện các quyền riêng tư của mình như được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư của Gameloft.

Chúng tôi sử dụng loại cookie nào?

Làm cách nào để chấp nhận hoặc từ chối cookie?

Bạn có thể chọn tắt hoặc bật cookie bất kỳ lúc nào trong trình duyệt của mình.

Bạn có thể cài đặt trình duyệt thông báo cho bạn về các cookie được đặt trên máy tính của mình và yêu cầu bạn chấp nhận chúng hay không. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie theo từng trường hợp hoặc luôn từ chối chúng.

Chúng tôi lưu ý bạn rằng việc từ chối cookie có khả năng sẽ điều chỉnh các điều kiện truy cập của bạn vào các Trang web của chúng tôi cũng như việc sử dụng chúng. Để quản lý cookie càng chặt chẽ càng tốt nhằm đáp ứng mong đợi của bạn, chúng tôi mời bạn thiết lập trình duyệt của mình trong khi xem xét đến mục đích của cookie như đã đề cập ở trên.

Cấu hình của mỗi trình duyệt khác nhau về mặt quản lý cookie và lựa chọn của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo phần Trợ giúp của trình duyệt hoặc xem qua trang web AboutCookies.org có cung cấp hướng dẫn cho tất cả các trình duyệt tân thời. Bạn cũng có thể đặt cấu hình cho sở thích của mình, tùy thuộc vào trình duyệt của bạn, bằng cách nhấp vào các liên kết liệt kê.

Cho Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Cho Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Cho Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Cho Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Cho Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Bạn có thể quản lý cookie của mình bằng cách truy cập vào các nền tảng quản lý cookie tập trung hóa, được cung cấp bởi các chuyên gia quảng cáo, bằng cách đăng nhập vào trang web [Youronlinechoices], được cung cấp bởi các chuyên gia quảng cáo kỹ thuật số được nhóm họp dưới tên EDAA (Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Tương tác Châu Âu) và được quản lý bởi IABF (Cục Quảng cáo Tương tác Pháp).

Bạn sẽ có thể thấy các công ty đã đăng ký trên nền tảng này và từ chối hoặc chấp nhận các cookie có khả năng được sử dụng để điều chỉnh các quảng cáo có khả năng được hiển thị ở đó cho phù hợp với điều hướng máy tính của bạn: http://www.youronlinechoices.com/en/controlling-its-cookies/.

Cấu hình khác nhau tùy thuộc vào thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn.

Giới hạn theo dõi quảng cáo / Không theo dõi

Bạn có thể thiết lập trình duyệt của máy tính để trình duyệt gửi mã thông báo cho các trang web bạn không muốn bị theo dõi. Tùy chọn này thường được gọi là "Không theo dõi".

Bạn cũng có thể cài đặt cho thiết bị di động của mình giới hạn theo dõi quảng cáo hoặc khởi tạo lại nhận dạng quảng cáo của bạn.

Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách Cookie này bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện các thay đổi nội dung đối với Chính sách Cookie này, nó sẽ được đăng lại trong phần "Cookie" trên Trang web của chúng tôi với ngày sửa đổi nằm ở đầu trang. Do đó, vui lòng xem lại Chính sách Cookie này thỉnh thoảng để bạn biết khi nào có thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Trang web sau (các) thay đổi đó sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận tất cả (các) thay đổi đó, và nếu bạn không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể chọn không sử dụng các Trang web.